Как да кандидатстваме за търг на недвижими имоти за продан в София

недвижими имоти за продан в софияПубличното предлагане чрез участие в търг даде възможност на купувачите да сключват рентабилни сделки с недвижими имоти за продан в София. Търгове се организират след издаване на съдебен акт под формата на изпълнителен лист и влязло в сила решение на съдебен изпълнител. Процедурата при публична продан трае един месец.  

Преди да кандидатстваме за търг с имоти в София за продан, е необходимо добре да се запознаем с характеристиките както на имота, така и на тежестите, които носи под формата на ипотека, лихви и договор за наем. За целта може да се направи справка в Агенцията по вписванията. Добре е да знаем, че по закон с извършването на публична продан всички ипотеки и всички вещни права върху имота се погасяват.

Търгове се организират най-често, когато физическо или юридическо лице, в ролята на длъжник, престане да поема кредитните си задължения за даден имот – апартамент, земя, парцел, офис, търговски обект и други. В случая съдия-изпълнител прави опис. Той събира сведения за имуществото от службата по вписвания и от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, след което в рамките на едноседмичен период предлага конкретния недвижим имот в София за продан.  

В обявлението за публична продажба присъстват тежестите на имота, деня и мястото, на което ще се проведе процедурата по наддаване, както и началната тръжна цена, от която ще стартират офертите на участниците. В търга може да участва и кредитора, който е предварително уведомен от съдия-изпълнителя. Ако процедурата се проведе без знанието на заемодателя, той може да предяви иск за обезщетение. 

Ако сте избрали обект и желаете да се включите в тръжната процедура, е необходимо първо да си уговорите среща със съдия-изпълнителя, да се запознаете документално с подробностите около дадения имот за продан в София, да видите удостоверението за тежести и да направите оглед.

Трябва да отправите предложение в затворен плик, а обявената цена да надхвърля началната тръжна. По сметка на съдебния изпълнител се внася и капаро, което се равнява на 10% от стартовата сума. Квитанция за него се дава в деня на предоставяне на Вашата оферта. Възможно е и тегленето на жребии, ако са налице няколко еднакви предложения. Ако спечелите търга, имате седмица да преведете и останалата част от сумата по сметката на съдия-изпълнителя, след което Ви се издава постановление за възлагане. Ако отпаднете, имате право да изтеглите обратно задатъка от 10%.

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Каква е разликата между покупката на имоти от свободния пазар и покупката на недвижими имоти за продан в София?
Бързата продажба е това, което отличава публичните от обикновените сделки. Масовизирането на търговете с недвижими имоти за продан в София доведе и до съкращаване на времето, което отнемат процедурите по публична продажба. Въпреки натовареността на Софийския градски и окръжен съд, всеки задължен дебитор трябва да е ...
12/12/2017 Недвижими имоти за продан в София: съвети от експерти
Какво да знаем за недвижими имоти за продан в София   При избора на жилище купувачите преди всичко преценяват потребителските характеристики на имота, посочени в обявата. Сред тях са площта на имота, качеството на сградата, локацията, етажността, изложението, гледката през прозореца, близостта до метрото и т.н...
05/04/2016 Участници в тръжния пазар на недвижими имоти за продан в София
В днешно време търговете на недвижими имоти за продан в София се утвърждават като нов метод за продажба, от който се възползват все повече потребители. Тръжните процедури се открояват като съвременен динамичен процес на имотния пазар. Една от причините за популяризирането на публичната продан е кредитната задлъжняло...
05/04/2016 Рисково ли е рефинансирането на кредит, за да избегнем обявяването на нашите недвижими имоти за продан в София?
Пазарната стагнация в столицата и ниските цени на имоти може да изглеждат като добра причина за теглене на ипотечен кредит и инвестиране в покупка на жилище. Ниските доходи на домакинствата, обаче, често ги поставят в ситуация на безизходица, риск от принудително отнемане и обявяване на техните недвижими имоти за пр...
05/04/2016 Заблуди при покупката на недвижими имоти за продан в София
Голяма част от клиентите избягват покупката на имоти в София за продан, въпреки изгодната цена, водени от предубеждения и опасения, голяма част от които се дължат на лоша осведоменост и често се оказват безпочвени. В публичното пространство свободно може да се намери информация относно принудителното отнемане на...
Подобни статии от този сайт